CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KIM HỮU

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KIM HỮU

  CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KIM HỮU

  XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG THỜI ĐẠI 4.0
  XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG THỜI ĐẠI 4.0

  PHAN NAM – LÊ MÂY

  10/08/2018 12:29

  Những năm qua, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra với tốc độ khá cao so với khu vực. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn. Các đô thị có quy mô lớn phải trăn trở với việc quản lý tốt công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị; làm thế nào để cung cấp hiệu quả nhất các dịch vụ hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên về đất đai và giảm thiểu tác động bất lợi về môi trường... 

  Copyright © 2018 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KIM HỮU.All rights reserved. Design by VIETIT Co.,Ltd
  Facebook chat
  Hotline: 0966863417
  Chỉ đường icon zalo Zalo: 0966863417 SMS: 0966863417